Upearei este hilo cando Galiza sexa independente.
Has perdido la conexión. Reconectando a Éxodo.