Upearei este hilo cando Galiza sexa independente.Has perdido la conexión. Reconectando a Éxodo.